SỔ TAY - SỔ BÌA DA

  Sổ tay không đơn thuần là một vật dụng, nó theo bạn đến trường, theo bạn đến sở làm, cùng bạn chia sẽ kiến thức, công việc, tâm tình và cả những bí mật. Vậy nên, sổ tay đẹp chính là một người bạn thân.  

  Sổ tay không đơn thuần là một vật dụng, nó theo bạn đến trường, theo bạn đến sở làm, cùng bạn chia sẽ kiến thức, công việc, tâm tình và cả những bí mật. Vậy nên, sổ tay đẹp chính là một người bạn thân.

 

Có thể bạn quan tâm